Discgolf

Planerad bana

Under sommaren 2020 inleddes förberedelser för att upprätta en discgolfbana i Nilivaara. Målsättningen är att alla banorna ska vara färdiga under sommaren 2021.

Banan är planerad att anläggas med 9 korgar med två slingor per bana. En röd slinga med kortare banor och bredare öppningar mellan träden som omgärdar banan. Därtill anläggs en vit slinga med längre, kurvigare och smalare banor.

Banorna kommer i huvudsak att placeras längs med elljusspåret uppe på berget. Banor som inte ligger i direkt anslutning till elljusspåret placeras intill befintliga stigar. Skyltning och markeringar kommer att sättas upp för att enkelt navigera mellan banorna.

NFFF kommer att köpa in några nybörjarset med discar för uthyrning/utlåning

Kort fakta

Banan

Gå ett varv

Pröva på