Discgolf

Fakta

Gå en runda

Pröva på

Kartor och poängräckning

Tryck på ikonerna nedan för att komma till UDisc hemsida och nedladdningssidorna för mobilappen:

Skyltar och markeringar som används på Nilivaaras Discgolfbanor.

Förbjudna zoner:

Obligatoriska passager:

Utkastplatser (tee):

Varje tee är märkt med en trästolpe med en målad siffra på. Färgen på siffran visar vilken banfärg den ingår i.

Kartor kommer monteras på överdelen av skylten.

Bilder kommer inom kort.

Navigeringspilar:

Pilarna används längs stigar mellan föregående korg och nästa tee. Pilarna pekar mot respektive tee för nästa bana.

Pilarna är av samma utseende som markeringarna för obligatoriska passager på banorna.

Navigeringsskyltar:

Ej uppsatta.

Bunker:

Konturer på bunkrar markeras med stakkäppar.

Fairway:

Den yta som är röjd för att underlätta framkomlighet vid kast av disken kallas fairway. Kast får generellt sett göras utanför fairway om inga andra markeringar förbjuder detta.

Fairway kan vara märkt med snitslar knutna runt träd på banorna.

 • Vita banor: Vita alternativt gula band.
 • Röda banor: Röda alternativt orangea band.

Varningsskyltar:

Ej uppsatta.

Spelregler

Videon ovan sammanfattar det mesta, men nedan finns det även nedskrivet.

 • Märk dina diskar. Det kan vara med namn, kontaktuppgifter, en liten teckning eller annat som särskiljer discen.
  •  Varför ska jag märka discen?
   1. Hålla koll på vilken disk som är vilken.
   2. Om den är märkt så underlättar det även att få igen discen om de tappas bort.
 • Kom överens om turordningen för första utkastet. Vid tävling fastställs det av arrangören.
 • Kom överrens hur ni ska protokollföra antalet kast.
  • Exempel:
   1. Registrera poäng via Udisc-appen.
   2. Protokoll på papper.
   3. Använd varsin klickräknare.

Första kastet på första banan

 • Här gäller den turordning gruppen kommit överens om innan påbörjat spel.

Första kastet på efterföljande banor.

 • Den med minst antal kast under föregående bana kastar först på nästa bana.
 • Vid jämn poäng följ ursprunglig turordning, vid första kast på följande banor.

Efterföljande kast på samtliga banor

 • Personen vars disc är längst bort från korgen kastar alltid nästa kast.
 • Första kastet görs från utmarkerad utkastplats (tee).
 • Kast görs från den plats disken ligger (landningsplats/”lie”).
 • Om samma disk ska användas till nästa kast kan landningsplatsen märkas ut med en annan disk, en minidisc eller annat lämpligt föremål.
 • Spelaren ska stå bakom landningsplatsen, sett från korgen vid kastet.
 • Minst en del av kroppen ska röra marken inom en yta på 20×30 cm bakom disken, vid landningsplatsen (lie). I övrigt får spelaren röra sig i sidled samt bakom disken (sett från korgen) under kastet.

Foto: Latitude 64

Foto: Latitude 64


Rekommendation:

 • Låt markeringen (lie) ligga kvar tills du säkerställt att kastet var giltigt och att discen inte behöver kastas om.

Ropa ”fore”/”fååår” om:

 • Disken riskerar att flyga utom synhåll.
 • Om disken flyger i en oönskad riktning där det finns andra människor.

Om andra människor (eller djur) riskerar att träffas av en disk vid ett kast.

 • Vänta tills de passerat förbi och är på säkert avstånd innan kast. Eller …
 • Gå fram och meddela dem att ni spelar på banan.

 

Pliktkast innebär att spelaren straffas med adderade kast i sin poängräkning.

Ett pliktkast tilldelas bl.a. vid:

 • Regelbrott.
 • Om disken

En spelare kan välja att kasta om ett kast, från den landningsplats (lie) eller utkastplats (tee) där kastet gjordes innan.

 • Vid omkast tilldelas spelaren ett pliktkast.
 • Minst en fot (eller annan stödjande kroppsdel) inom utkastplatsen eller markerad landningsplats under hela kastet. Även efter direkt efter disken släppts.

Kast från mer än 10 meter från korg:

 • Spelaren göra övertramp i samband med kastet, efter disken släppts. På så sätt kan spelaren göra en ansats inför kastet.

Kast från 0-10 meter från korg:

 • Övertramp efter släppt disk är inte tillåtet i samband med kastet.

Pliktkast tilldelas om övertramp sker:

 • Före disken släppts.
 • Vid kast 0-10 meter från korg .

En obligatorisk passage är ett hinder där discen måste passera på ett visst ställe för att kastet ska vara giltigt.

 • Om en spelare missar en obligatorisk passage tilldelas spelaren ett pliktkast och kastar om sitt kast från samma plats som det missade kastet.
 • Vid obligatoriska hinder/passager (mandatory), måste disk passera hindret enligt markeringarna på banan.

Se markeringar som används på Nilivaaras banor nedan:

 

 • Om en disk landar i en förbjuden zon (out of bounds/OB) tilldelas spelaren pliktkast och disken lyfts in på banan vid den punkt den passerade gränsen.
 • Om disken landar i vatten, uppe i träd, mer än 2 meter ovan markytan, på myrstackar eller ovanpå/i andra hinder/ytor där disken inte är spelbar gäller samma regler som för markerade förbjudna zoner.
 • Varken spelare eller disk får befinna sig i förbjuden zon under kastet.
 • Hela disken ska ligga innanför den förbjudna zonen för att vara ogiltig.

På Nilivaaras discgolfbana är bunkrarnas konturer markerad med stakkäppar.

 • Om en disk landar i en bunker tilldelas spelaren ett pliktkast.
 • Nästa kast får göras från där disken landade.

Obs! Bunkern på bana 4 kan under våren och perioder med mycket nederbörd vara vattenfylld.

Om disken landar i vattenfylld bunker:

 • Disken flyttas i riktning bort från korgen tills den inte ligger på blöt mark.
 • I övrigt samma regler som för bunker.

För tillfället har Nilivaaras discgolfbanor inga nedsläppsplatser. Eventuellt kan nedsläppsplatser tillkomma vid framtida förbättringsåtgärder på banan.

En nedsläppsplats är en plats från en disk får kastas om:

 • Spelaren missat en intilliggande obligatorisk passage.
 • Landat i en intilliggande förbjuden zon.

Pliktkast

 • Om spelaren kastar om kastet från föregående plats disken kastades (landningsplats/lie eller utkastplats/tee) får spelaren ett pliktkast.
 • Om spelaren istället kastar från nedsläppsplatsen (drop zone) får spelaren två pliktkast.
 • Skador på banan medför pliktslag. T.ex. knäcka grenar på träd för att lättare kasta runt ett träd.
 • Det är däremot tillåtet att flytta lösa grenar och mindre löst bråte.
 • Vid borttappad disk kastas nästa kast från föregående landningsplats eller utkastplats och spelaren får ett pliktkast.

Hittar du en disk som någon tappat bort? Inom kort kommer en låda för upphittade diskar att sättas upp i anslutning till bana 1.

Tills vidare uppmanas spelare att lämna upphittade diskar intill någon av korgarna eller utkastplatserna. Kolla gärna om disken är märkt med namn eller kontaktuppgifter.

Spelaren kan under pågående spel göra ett övningskast innan hen kastar disken från utkastplatsen (tee) eller landningsplatsen (lie).

 • Spelaren ska på förhand säga att hen ska göra ett övningskast.
 • Disken som kastas i ett övningskast måste kastas om.
 • Övningskastet ger spelaren ett pliktkast.

Officiella spelregler på engelska finns i sin helhet på PDGAs hemsida.

Stötta discgolfbanan och NFFF

Med stöd från medlemmar, besökare och sponsorer kan vi fortsätta förbättra och underhålla banorna.

Medlemskap eller gåva

Spel på banan är avgiftsfritt, men stötta gärna arbete med banorna.

Du kan stötta arbetet genom att bli medlem i Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening eller Swisha (123 230 80 13) en donation efter spelad runda.

Skriv gärna ”Discgolf” i meddelandet vid en Swishgåva.

Förslag på gåvobelopp

Spelperiod Belopp
1 dag 30 kr
1 vecka 100 kr
1 månad 200 kr
Säsong 300 kr

Sponsra en korg och få ditt företags varumärke på en av korgarna.

Kontakta Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening för mer information.

 • Erik Johansson
 • Euromining

Viktig information & rekommendationer

 • Allt spel sker på egen risk.

Banan ligger i naturlig skogsterräng.

 • Ordentliga och stadiga skor och långbyxor rekommenderas.
 • Se er för var ni sätter ner fötterna, speciellt om ni avviker från stigarna.
 • Även om banorna rensats från en del större hinder kan t.ex. grenar, stubbar, stenar och gropar förekomma naturligt på banan.

Området nyttjas av andra.

 • Visa hänsyn och lämna företräde till motionärer, hästar, hundar och andra som passerar förbi på och intill banan.
 • Om er disk riskerar att flyga utom synhåll, kolla extra noga om någon syns på banan innan ni kastar och ropa fore (”fååår”) i samband med utkastet, så minskar ni risken för att skada andra.

Upphittade diskar

 • Låda för upphittade diskar kommer att anordnas i samband med färdigställandet av banan.
 • Märk gärna diskarna med kontaktuppgifter, så att ni kan bli kontaktade om de återfinns.
 • Banorna ligger i skogen.
 • Om det är vindstilla är de sannolikt insekter längs banorna.
 • Det finns ingen ordnad parkeringsplats i direkt anslutning till banan.
 • Banan kan klivas på från Byavägen (väg 940), Kalixälvsvägen (väg 865) och Vaarantausvägen.
 • Kartor kommer läggas upp här på hemsidan för att hitta till banorna.
 • Det finns inga soptunnor intill banorna. Skräp kan dock slängas vid Träffpunkten (gamla skolan) inne i byn.
 • Ordentliga skor
 • Vattenflaska
 • Myggmedel
 • Bandage/kompressionsbinda – vid snedtramp

… och givetvis sina diskar.

Undvik att ta med till banan

 • Förpackningar och annat skräp, som ni inte orkar ta med er tillbaka till en soptunna.

Nu är banorna redo för spel

Samtliga banor är nu färdiga att spela på. Skyltning och en del mindre arbeten kan kvarstå på samtliga banorna.

Tee-kartor
0/9
Skyltning
Anläggning av stigar
Från korgar på bana 6.
Spång längs periodvis blöt stig (bana 2-3)
Arbete pågår.
Förvaring: lånediscar & upphittade discar.
Tillfällig låda finns vid röd tee bana 1.
Infotavla inkl översiktskarta

Senast uppdaterad: 2022-11-13

Introduktion till discgolf

Vad är Discgolf?

Discgolf är en sport där en rund disk ska kastas från ett utkast till en korg på så få kast som möjligt.

Banorna varierar ofta i utformning och kan även innehålla hinder, obligatoriska passager (mandatory) och förbjudna zoner (out of bounds) som gör spelet svårare.

Diskarna påminner om traditionella frisbees, men är betydligt mer robusta och vridstyva. Dessa finns i olika typer anpassade för kasst på olika distanser och med olika flygegenskaper. Måtten och utformningen på diskarna finns noga föreskrivna i sportens regler.

Vanligtvis använder en spelare ca 2-3 olika diskar för att ta sig runt en bana.

Foto: Latitude 64

Flygegenskaper:

 • Speed/Flyghastighet – dvs hur hårt disken behöver kastas för att flyga bra.
 • Glide/Glidförmåga – avgör hur högt och långt en disk flyger.
 • Turn – hur mycket disken drar åt en riktning vid sin maxhastighet (direkt efter kastet).
 • Fade – hur mycket disken drar åt en riktning vid slutet av flygtiden.

Disktyper:

 • Putter (speed 1-3) – för kortare kast, främst sista biten in till korgen.
 • Midrange (speed 4-6) – för medellånga kast.
 • Fairway driver (speed 7-9) – för långa kast.
 • Distance driver (speed 10+) – för jättelånga kast (100 meter och uppåt).

Vilket håll en disk drar åt baserat på egenskaperna turn och fade beror på vilken hand en kastar med och om en kastar forehand eller backhand.

Det finns även kasttekniker för att få en disk att svänga genom hur en kastar disken som inte beror på turn och fade.

På många av de större återförsäljarnas hemsidor och alla tillverkarnas hemsidor brukar det finnas mer information om vad en ska tänka på när en väljer diskar och information om hur de flyger.

Tips och trix

 1. Vind påverkar hur disken flyger.
  • Mer lyftkraft och glid i motvind.
  • Mindre lyftkraft och glid i medvind.
  • Sidovind får disken att svänga med vindriktningen.
 2. Diskar försämras över tid. Pga kollision med träd och stenar skadas diskarna. Både formen på disken kan över tid bli skev och kanterna naggas. Hittar ni en disk ni gillar så kan det vara bra att ha en extra av den.
 3. Provkasta med samma disk från olika avstånd och under olika förutsättningar, för att lära er hur disken flyger och när den passar att använda.