LOKALA FÖRENINGAR

Aktivia

Aktivia Fiske & Fritid förvaltar fiskevatten längsmed Palovägen, norr om Nilivaara.

Nilivaara Byagille

Byagillet är Nilivaaras hembygdsförening. Föreningen driver hembygdsgården Erkonpaikka.

Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening

Underhåller skoterleder, jobbar med utveckling och anordnar trivselaktiviteter.

Nilivaara Idrottssällskap

Förvaltar byns idrottplats, anordnar löptävlingar och bilbingo.

Nilivaara Markitta Skytteförening

Nilivaara Markitta Skytteförening, driver den lokala skjutbanan placerad mellan Nilivaara och Markitta.

Nilivaara Sportfiskeklubb

Förvaltar lokala fiskevatten & bedriver fiskevård.

Fiskekort kan köpas via digitalt.

PRO Nilivaara

Pensionärernas Riksorganisation i Nilivaara anordnar en mängd aktiviteter för sina medlemmar och har även matservering där allmänheten är välkomna.