Fritidsområde

Nytt fritidsområde

Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening har under sommaren 2020 övertagit, renoverat och flyttat idrottsföreningens minigolfbanor. Utöver golfbanorna anläggs även en boulebana.

Projektet finansieras av europeiska jordbrukssfonden för landsbygdsutveckling och Leader Polaris 2020.

Leader-logo
EU_landsbygd eng

Kort fakta

Nya fritidsområdet

I nära anslutning till