Fritidsområde

Kort fakta

NFFFs anläggning

I anslutning till

Sommarkiosken

Vill du sälja fika i kiosken intill minigolfbanorna, någon dag i sommar?

Kontakta NFFF!

Boka banorna

Vill du boka banorna i samband med ett privat arrangemang eller för att anordna en tävling?
Inom kort kommer det bli möjligt att boka NFFFs fritidsanläggningar.
 
Mer information och kostnader kommer inom kort.

Skötsel

Gräsklippningen runt minigolfbanorna sköts ideellt. Nedan är kalender med vilka veckor som respektive person har skrivit upp sig på.

Kalender för bokning finns på anslagstavlan vid f.d. Bodans Kiosk.

Stötta driften och utvecklingen av fritidsområdet

Med stöd från medlemmar, besökare och sponsorer kan NFFF fortsätta utveckla och området.

Medlemskap eller gåva

Spel på minigolfbanorna och boulebanan är avgiftsfritt, men stötta gärna NFFFs arbete med att underhålla och utveckla området.

Du kan stötta arbetet genom att bli medlem i Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening eller Swisha (123 230 80 13) en donation efter spelad runda.

Förslag på gåvobelopp

För dig som vill lämna ett bidrag efter att ha spelat minigolf eller boule kommer här förslag på gåvobelopp.

Spelperiod Belopp
1 dag 30 kr
1 vecka 100 kr
Säsong 300 kr

Skriv t.ex. ”minigolf” eller ”boule” i meddelandet vid en Swishgåva.

Projekt 2020

Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening (NFFF) började under sommaren 2020 att anlägga ett nytt centralt fritidsområde. I samband med detta har NFFF övertagit, renoverat och flyttat Nilivaara Idrottssällskaps (NIS) minigolfbanor. Utöver golfbanorna anlades även en boulebana på den tidigare skolgården.

Projektet finansierades av europeiska jordbrukssfonden för landsbygdsutveckling och Leader Polaris 2020.

EU_landsbygd eng
Leader-logo