Välkommen till Nilivaaras gym!

Gymverksamheten har varit igång några år. Under 2017 beslutade de inblandade samt Nilivaara Fritids & Friskvårdsförening (NFFF) att bilda en sektion under NFFF som har ansvar för gymmet.

Gymkort:

Priser och information kommer inom kort

Kontakt:

Jens Sundgren

Stort tack till:

Elof "Loffe" Nilsson för att vi får nyttja lokalen.