Discgolf

Planerad invigning 2022

Under sommaren 2020 inleddes förberedelser för att upprätta en discgolfbana i Nilivaara. Under sommaren 2021 har en slinga på banan anlagts, och merparten av banorna närmar sig färdigställande.

Vill du stötta arbetet? Bli medlem i eller skänk Swisha donation till Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening (NFFF).

Projektstatus

Den röda slingan är nästintill helt färdig. Tee och korg (just nu bortplockade för vinterförvaring) finns på alla nio banorna. Stigar är röjda på ungefär hälften av banorna. Återstående är markeringar, skyltar ytterligare röjning och framtagning av kartor.

Andra aktiviteter