Snöskoter

46 kilometer

… skoterleder underhåller Nilivaara Fritids- & Friskvårdsförening regelbundet, med stöd från Gällivare kommun. Utöver det underhåller eldsjälar i byn diverse andra leder runtom byn.

De kommunala lederna som underhålls:

  • Nilivaara-Pajala kommungräns
  • Nilivaara-Purnuvaara
  • Nilivaara-Skaulo

I kommunens digitala skoterkartor går det även att se information om ledunderhållet på de kommunala lederna.

Andra aktiviteter