Utvecklingsplaner

Nilivaara har i nuläget ingen färdig utvecklingsplan.

 

Levande framtid

Sensommaren/hösten 2016 startades ett projekt för att utveckla byn. Boende och stugägare bjöds in till ett möte den 26 augusti där idéer presenterades för att utveckla byn. Ett första steg där medborgarna gavs möjlighet att tycka till och få en chans att fundera på de möjligheter som finns för utveckling.

 

Viktiga punkter att jobba med:

 

 • Upprätta drivmedelsförsäljning
 • Upprätta livsmedelsförsäljning
 • Färdigställa och upprätta organisation för gymmet
 • Utveckla nytt centralt friluftsområde
 • Verka för utveckling och rivning av skolbyggnader
 • Göra det lättare för fler att engagera sig i sin hembygd
 • Underlätta för bostadsbristen
 • Visuella förbättringar i byn
 • Skyltning

 

Det har gjorts efter mötet 26 augusti 2016:

 

 • Hemsida och digital plattform har startats.
  • Hemsida
  • Epost och administrativ mjukvara för styrelsen
  • SMS-grupper
 • Röjning av skolkurvan.
 • Ny grillplats i skolkurvan.
 • Flera trivselkvällar med olika arrangörer.
 • Dialog med utvecklingsenheten på kommunen.
 • Dialog med kommunen om av- och utveckilng av skolbyggnader och intilliggande verksamhet på kommunens fastighet.
 • Genom gång av skyltning
 • Nya digitala skoterleds & skidspårskartor via kommunens nyinköpta system Track4outdoors.

 

Uppdaterad 2018-04-07

Fiberutbyggnad

Gällivare kommun gräver fiber till samtliga intresserade i byn, under 2018-2019, i samband med Vattenfalls ledningsarbeten.

 

Grävning och installation av fiberbox på husfasad: kostnadsfritt

 

Inkoppling* och start av fiberanslutning: 2.000 kr

Månadsavgift: 50 kr

 

Det går även att gräva i efterhand men då sker det till självkostnadspris. Uppskattningsvis 15.000 kr och uppåt beroende på bl.a. avstånd och markförhållanden.

 

Telefonnätet rivs

Telia meddelade i februari att deras dotterbolag Skanova, kommer att riva det fasta telefonnätet (kopparnätet) 31 maj 2018. Förhoppningen är att fibernätet är färdigt och inkopplat till dess.

Utöver fiber finns även 4G via både Telias nät (den lokala masten) samt via Tele2s nät (Iso Karravaara vid Valtio)