Skoterleder

Skidspår

Kommunala spårkartor

Gällivare kommun och föreningslivet i kommunen (inkl NFFF) använder sig av kartprogrammet Track4outdoors för uppdatering av spårstatusen i skidspår och på skoterlederna.

Ladda ner lokala kartor

Klicka nedan för att ladda ner lokala spårkartor i pdf-format.